vineri, 28 februarie 2014

ANUNŢ IMPORTANT!!!!

ANUNT

In vederea stringerii probelor in procesul pe care i+l vom intenta lui VICTOR PONTA as dori ca fiecare dintre colegi sa transmita la adresa alexpress1@yahoo.com urmatoarele date daca le stiu
1. NUME SI PRENUME COLEGI MORTI DIN CAUZA LIPSEI MIJLOACELOR DE TRAI
2. NUME SI PRENUME COLEGI AFLATI IN SITUATIA DE A NU SE MAI PUTEA INTRETINE SI CARE TRAIESC SUB LIMITA SARACIEI
3. NUME SI PRENUME COLEGI AFLATI IN CREDITE BANCARE SI CARE ACUM SUNT IN PERICOL SA ISI PIARDA CASA SAU AVEREA
4. NUME SI PRENUME COLEGI CARE S-AU SINUCIS DIN CAUYA LIPSURILOR
5. alte documente, date, declaratii care probeaza cele afirmate in plingerea penala.
6. CEI CE DORESC SA NI SE ALATURE IN DEMERS SI SA SEMNEZE ACEASTA PLINGERE SUNT RUGATI SA NE TRANSMITA DATELE PERSONALE, SI ACORDUL SCRIS PENTRU A FI TRECUTI CA PARTE CIVILA IN PROCES.

miercuri, 26 februarie 2014

PROPUNERE DE INTRARE IN PLATA A REVOLUTIONARILOR SUPUSI GENOCIDULUI DE TIP PONTA


MISCAREA REVOLUTIA CURATA
Departamentul REVOLUTIONARI

Supunem dezbaterii publice urmatorul proiect de actiuni pentru respectarea in litera si spiritul ei a Legii nr 341 din 2004:
1. Depunerea de catre fiecare revolutionar afectat de taierea indemnizatiei a unei PLINGERI PENALE impotriva lui VICTOR PONTA pentru savirsirea infractiunii de genocid. (vom publica si forma plingerii) Astfel , chiar daca nu vor fi sorti de izbinda, se va raspindi vestea ca un numar de....3000 de revolutionri il acuza pe premier de GENOCID, o lovitura aproape mortala de imagine
2. Actiuni civile in instanta (dupa modelul pe care il vom publica in curind) cu ridicarea exceptiilor de neconstitutionalitate in cadrul procesului civil pentru recuperarea indemnizatiilor.
3. Sesizarea PARLAMENTULUI EUROPEAN privitor la situatia revolutionarilor din Romania la 25 de ani de la REVOLUTIE.
4. Realizarea filmului 25 de ani de genocid impotriva eroilor revolutiei din decembrie 89
5. Pichetarea incepind cu luna martie a sediilor PSD din toata tara
6. Pregatirea unui miting de mare amploare in Bucuresti,si realizarea lui
7. Subminarea si criticarea din ORICE POZITIE si pe orice cale legala a guvernarii PONTA, cu cerea demisiei acestuia.
8. Actiuni menite sa reduca la maximum electoratul partidelor responsabile de situatia creata impotriva revolutionarilor.
Atasam modelul de plingere penala spre dezbatere si spre a+i da o forma finala


Subsemnatul…………………………………………………………………………………………….cu domiciliul legal în…………………………………………………………..judetul……………………………………str………………………………………………….nr……………………………………….bl…………………….sc……………………….., identificat cu…………………..seria ……………………………nr…………………………………………………….., împotriva numitului PONTA VICTOR VIOREL, prim ministru al Romaniei, cu adresa de citare Guvernul Romaniei, str…………………………………………….nr…………………………………………….Bucuresti, vă înaintez următoarea
                                      PLÂNGERE PENALĂ

Prin care vă solicit condamnarea numitului PONTA VICTOR VIOREL pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art .439 al.b,j,k Cod Penal pentru următoarele

MOTIVE
În fapt , numitul Ponta Victor Viorel ,prin prorogarea in repetate rânduri a legislației prin care indemnizaţiile de revoluționar prevăzute în Legea speciala nr.341 din 2004 sunt suspendate de la plată supune categoria Luptătorilor cu merite deosebite, în sensul definit de lege, la condiții de viață menite să determine distrugerea fizică, totală sau parțială, a acesteia în scopul de a o distruge în tot sau în parte. Categoria Luptătorilor cu merite deosebite , prevăzută de Legea 341 din 2004, se defineşte ca o categorie socială aparte prin însăşi instituirea titlului de Luptător cu MERITE DEOSEBITE. Mai mult, însăşi reglementările aflate în vigoare, anume Codul de procedură Civilă, distinge categoria revoluţionarilor de celelalte categorii sociale prin aceea că reglementează în mod explicit competenţa instanţelor de judecată în materie de revoluţionari, anume că toate cauzele ce privesc revoluţionarii se judecă la Tribunalul Bucureşti. Caracterul de Lege specială a Legii nr. 341 este un alt argument în ceea ce înseamnă definirea revoluţionarilor ca grup social distinct. În anul 2010 , prin Legea nr 283 din 2010, Guvernul Boc , motivând criza economică a ţării a suspendat de la plată îndemnizaţiile Luptătorilor cu Merite deosebite, susţinând în mod discutabil faptul că plata acestora ar afecta Bugetul National consolidat foarte serios, deşi aceste sume reprezintă circa 0,01 la sută din Bugetul Naţional.
Scopul , anume distrugerea fizică totală sau parţială,precum şi producerea efectelor prevăzute alineatele j si k din art 439 CP, anume persecutarea unui grup sau a unei colectivități determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial,național, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcție de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internațional;k. alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferințe mari sau vătămări ale integrității fizice sau psihice… vor fi expuse în continuare.
1.MENŢINEREA STARII DE ILEGALITATE SI NETEMEINICIE A STARII GENERATE DE GUVERNUL ANTERIOR IMPOTRIVA REVOLUTIONARILOR AMINTITI CU SCOPUL EXTERMINARII LOR FIZICE SI PSIHICE A ACESTEI CATEGORII.
1 iunie 2010 reprezintă ziua în care a început coşmarul pentru mai mult 1,8 milioane de români. Salariul bugetarilor a fost redus cu 25% iar indemnizaţia reparatorie prin dispoziţiile art.14 din Legea nr.118/2010, cu 15% .    Critica de neconstituţionalitate ridicată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite la data de 15 iunie 2010 s-a soldat cu Deciziile Curţii Consituţionale Nr.872 şi 874 din 2010, din care reiese clar că Senatul era independent de Guvern şi Coaliţia de la guvernare.
   Data de 10 decembrie 2010 este, din nou o zi neagră pentru revoluţionari, pentru că OUG nr. 107/2010 dispune la art.1, printre altele:
„1. La articolul 213 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
...precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi;” 
Ce se întîmplă aici? Practic, prin modificarea din „lit. b)”   în „lit. b) pct. 1”  numai Luptătorii răniţi mai au dreptul la asistenţă medicală fără plata cuantumului asigurării de sănătate! Toţi ceilalţi numiţi de art. 3, sunt lăsaţi pe cont propriu. Deşi nu există până în momentul de faţă un articol de legea care să dispună obligativitatea reţinerii contribuţiei de sănătate din indemnizaţia reparatorie, Statul reţine totuşi această contribuţie de la acea dată, până în prezent.
   Art. 10 din Legea nr. 285/2010, sub o exprimare ce a pus în dificultate Casa de Pensii, prelungeşte diminuarea indemnizaţiei în anul 2011, la un nivel de -12% din ce ar fi trebuit să fie.
   În data de 7 decembrie 2011, Curtea Constituţională printr-un Comunicat de presă, dă liber Legii nr. 283/2011 care prin art. 18 şi 19,permite Guvernului să refuze aplicarea prevederilor art. 4 alin.(4), respectiv art.5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004.
   Art. 9 din OUG nr. 84/2012 prorogă în anul 2013, dispoziţiile art. 18 şi 19 din Legea nr. 283/2011 iar art.6 din OUG nr. 29/2013 face acelaşi lucru pentru anul 2014.
2. PREMEDITAREA INFRACŢIUNII DE GENOCID
Genocidul este o formă particulară a Legii nr. 283/2011 şi OUG nr. 107/2010.
   Aşa cum am arătat, generarea în 2009 a unui Principiu al Bicameralismului Parlamentar fantezist, fără nici-un respect pentru litera Constituţiei şi a spiritului Bicameralismului, a creat un punct de referinţă jurisprudenţială într-un caz obscur, cu puţine şanse de contestare majoră!
        Proiectul de lege Plx-410/2011 a trecut prin Senat sub o formă banală pentru ca, în Camera Deputaţilor, să sufere o schimbare totală de formă şi conţinut. A fost schimbat titlul, a fost adăugat art. II care cuprindea 23 de articole noi. Conform Constituţiei, art. 75, această nouă formă dată de Camera de decizie, trebuia reîntoarsă Primei Camere sesizată (competentă) care urma „să decidă definitiv în procedură de urgenţă” . După cum ştiţi deja, Senatul era al opoziţiei, deci acest nou  text nu avea cum să treacă şi aici intervine Curtea Constituţională care afirmă:
„se constată că atât timp cât Camera Deputaţilor este Camera decizională, aceasta poate introduce în textul legii prevederi noi care ţin de competenţa sa decizională şi care au legătură directă şi indisolubilă cu textul iniţial al proiectului sau propunerii legislative. Prin urmare, nu este obligatoriu ca ambele Camere să se pronunţe pe o prevedere legală, ci este suficient în situaţia mai sus enunţată ca numai o Cameră, cea decizională, să se pronunţe.” De ce această statuare contrazice litera Constituţiei? Pentru răspuns este suficient să analizaţi textul art. 75 din Constituţie!
Pentru că domnitorul Alexandru Ioan Cuza, confruntîndu-se cu abuzurile legislative ale deputaţilor, a creat a doua Cameră care să o cenzureze pe prima. Cenzura reciprocă! Acesta este spiritul Bicameralismului Parlamentar ori, în cazul dat, se poate constata cu uşurinţă o legiferare uniparlamentară premeditată din 2009! Legiferare contrară Statului de Drept din România.
   În 2012, după afirmaţile Dl Drăgulin,secretar general SSPR in acel moment, peste 12.200 de revoluţionari au fost lăsaţi fără singura sursă de venituri. În cursul anului 2011, indemnizaţiei reparatorii i s-a aplicat reţinerea coeficientului pentru asigurarea de sănătate de 5,5%, în acest fel, aveam dreptul la servicii medicale şi medicamente. Ori, prin trecerea silită a bunului reprezentat de cuantumul indemnizaţiei reparatorii,din proprietate privată în proprietate publică, Statul avea obligaţia să se îngrijească  de plata asigurării de sănătate pentru a nu „supune colectivitatea ori grupul la condiţii de existenţă sau tratament de natură să ducă la distrugere fizică” ,  definiţia Genocidului. Genocid care a fost prorogat în 2013, apoi în 2014.Amintim ca Legea nr.341 din 2004, statua dreptul la indemnizaţie în cazull Luptătorilor cu Merite deosebite DOAR în cazul în care aceştia nu realizau venituri egale cu salariul mediu brut pe economie, stabilit prin bugetul asigurărilor sociale.
art. 4 alin. (4) Legea 341/2004:„De o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază şi persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.”.
Cu alte cuvinte singura sursa de trai a revoluționarilor aflati in situația de mai sus era acea indemnizaţie!
O alta premisă este aceea prin care, în mod direct, statul garantează creditele bancare în baza acestei îndemnizaţii, astfel încât revoluționarului i se asigura un trai decent mediu, conform Legii 341 in spiritul acesteia, anume acela ca un erou fără un trai decent ar putea fi marginalizat de societate.
Astfel, potrivit acestei Legi, Persoanele de mai sus, conform art. 5 alin. (1) lit. f) mai au următorul drept:„f) acordarea unei subvenţii de stat egale cu 50% din dobânda aferentă unui credit bancar de până la 20.000 euro, contractat pentru cumpărarea sau construirea unei locuinţe în localitatea de domiciliu, dacă nu au deţinut sau nu deţin o proprietate locativă, precum şi posibilitatea garantării creditelor contractate cu indemnizaţia calculată conform prevederilor prezentei legi;”.
În 7 mai 2012, permanentele manifestații stradale, au dus la schimbarea guvernului şi alegerea domnului Victor Viorel Ponta ca prim - ministru al României.
Domnul Victor Ponta, în calitate de deputat, în plenul Parlamentului din 23 ianuarie 2012 a ameninţat revoluţionarii: „Domnule prim-ministru, vă rog să nu le daţi înapoi banii pe care i-au obţinut necinstit. Dacă-i daţi dumneavoastră, o să-i tai eu .Mulţumesc.”.
Şi s-a ţinut de cuvânt! Fără o motivare conformă cu cerinţele art.1 din Protocolul 1, Dl Ponta prin ordonanţe de urgenţă repetate a prorogat dispoziţiile art.18 din Legea nr.283/2011 în 2013 prin art.9 din OUG nr.84/2012 şi în anul 2014 prin art.6 din OUGnr. 29/2013. Dl. Ponta a afirmat de nenumărate ori, că dacă nu ar exista falşi revoluţionari ar abroga art. 18 din Legea nr. 283/2014 şi că revoluţionarii ar trebui să facă ordine .Dl Prim-ministru Ponta eludează principiul prezumţiei de nevinovăţie şi al bunei credinţe şi atribuie sarcinile procuraturii, revoluţionarilor pentru a crea fricţiuni la nivelul mişcării revoluţionare şi a domina din punct de vedere politic. În fapt, a prelungit dincolo de anul 2012 politica de exterminare a revoluţionarilor începută de dl. Prim-ministru Emil Boc.
În repetate rânduri, numitul VICTOR VIOREL PONTA a făcut afirmaţii care au indus ideea ca revoluționarii cărora li s-a tăiat orice forma de venit şi orice posibilitate de angajare datorită vârstei la care se afla acest grup social ar fi o grupare profitoare,afirmând de asemenea că revoluționarii sunt impostori, şi că de aceea a suspendat plăţile.. Anume, tăierea singurei surse de venit a lăsat această categorie fără minimele mijloace de trai. Vârsta medie a Luptătorilor este de 45 -50 de ani, acești oameni neavând practic şanse de angajare, nici măcar şansele de angajare pe care le-ar fi avut în anul 2004, odată cu apariţia Legii 341. Caracterul acestei Legi, a însemnat garanţia pentru beneficiar a unui drept conferit pe toată durata vieţii,anume acela la un trai decent, aşa cum asemenea drepturi sunt reglementate în legislaţiile europene.
Prin urmare, Victor Viorel Ponta a permis în mod deliberat prelungirea pentru anii 2013-2014 a condiţiilor de viaţă menite să ducă la distrugere fizică şi mintală .Prin actele sale, numitul susţine mijlocul de exterminare a revoluţionarilor şi copiilor de Eroi- Martiri. Este răspunzător de încălcarea prevederilor art. 6B şi 6c, art.7b ale Statutului Curţii Penale Internaţionale.
CONSECINŢE
  1. Din momentul tăierii posibilităţilor de trai ale revoluţionarilor  s-au înregistrat peste 3700 de decese doar în anul 2012 trei persoane s-au sinucis din cauza lipsei posibilităţilor de trai,  cu 58 la sută mai mulți decât în perioada anului 2011, cifra mortalităţii crescând până astăzi la aproape 5600 de persoane.
  2. Continuarea de către Ponta a restricţiilor Legii 283 din 2011 a dus la următoarele:
1. Refuză plata singurei surse de venit;
2. Imposibilitatea găsirii unui loc de muncă, implică absenţa asigurării de
sănătate;
3. Imposibilitate achitării împrumuturilor la bănci, garantate cu indemnizaţia
reparatorie conform art.5 alin. (1) lit. f);
4. Dezechilibrul psihic provocat de lipsa de speranţă;
5. Destrămarea familiilor;
6. Moarte provocată de lipsa asistenţei medicale şi a medicamentelor;
7. Sinucideri.

Din cele expuse aici,este evident că nu situaţia economică grea a economiei ar justifica aceste demersuri, aşa cum se invoca în nota de fundamentare a Legii nr.283/2011,deoarece creșterile economice ale României , anunţate public de premier, conform primelor estimări, Produsul intern brut în trimestrul IV 2013 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,7% comparativ cu trimestrul III 2013 (date ajustate sezonier). Faţă de acelaşi trimestru din anul 2012, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 5,2% pe seria brută şi cu 5,1% pe seria ajustată sezonier. În anul 2013, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2012, cu 3,5%", a anunţat INS. Mai mult, la finele lui 2013, Victor Viorel Ponta a anunțat ca Romania are cea mai mare creștere economica din UE, ceea ce duce la concluzia clară că de fapt împotriva revoluţionarilor se doreşte exterminarea. Această categorie este periculoasă şi incomodă pentru orice deviere de la principiile democratice ale clasei politice, motiv pentru care dispariția ei se face utilă acesteia indiferent de formaţiunea politică aflată la putere. De aceea şi fosta guvernare , şi actuala , condusă de Ponta se fac vinovaţi de genocid în formă continuată.
Întemeiez prezenta pe prevederile art . 439 CP, iar în baza principiului rolului activ al organului de cercetare penală, vă rugăm să îi introduceți în cauză pe toţi cei ce au contribuit la această stare.
vineri, 14 februarie 2014

Ordonanţa privind TAXA AUTO încalcă legislaţia europeană

Curtea de Justitie a Uniunii Europene considera ca ordonanta privind TAXA AUTO din ianuarie 2012 incalca legislatia europeana. Potrivit unor juristi, sunt discriminatorii taxele incasate in 2012 din cauza suspendarii din legea 9/2012 a platii taxelor pentru inmatriculare interne. Aceste taxe ar trebui restituite daca cetatenii care le-au platit vor deschide procese.
In ce priveste perioada  ianuarie 2013 - martie 2014 (cand a fost introdus timbrul de poluare), Curtea a sublinat ca legea aplicata in acest interval aduce o modificare esentiala care inlatura discriminarea.
Taxa Borbely a fost adoptata in timpul guvernarii Emil Boc, dar aplicabilitatea ei pentru masinile inmatriculate pana in 2007 in Romania a fost amanata pana in 2013. Taxa a functionat doua luni si sub guvernarea Ponta, fiind inlocuita in martie 2013 cu "timbrul de mediu" initiat de ministrul Rovana Plumb. La Luxembourg se judeca un proces si impotriva "timbrului de mediu", caz inca nesolutionat.
Mai multe instante din Romania au refuzat sa restituie acesti bani, insa cetatenii ii pot recupera acum, in baza ordonantei Curtii de la Luxembourg. Astfel, potrivit specialistilor, pot face o cerere de revizuire a deciziilor acelor instante care au refuzat restituirea taxei. Decizia a pornit de la cazurile Campean si Ciocoiu, doi cetateni Romani care s-au adresat instantelor romanesti pentru a le fi restituita TAXA AUTO.
preluare din TELEGRAMA

DESPRE DORIN LAZAR MAIOR

Sunt unul dintre cei care am deschis cutia Pandorei si am atras atenţia incepind cu 15 ani in urma, asupra mafiei certificatelor. Deşi multi ma crtitcă, în calitaqte de jurnalist am avut de tras doar ponoasele. La acea vreme, cînd dezvăluiam ceea ce se întâmpla la Braşov, nimeni nu mi-a sărit in ajutor, in afară de presa centrală. Braşoveni , BNR-ul, conducerea UNORD facea pe atunci sluj in faţa personajului DORIN LAZAR MAIOR. Incerc acum să fac un remember....

Tot anul trecut,(1999,n.n) un ziarist din Sibiu a depus si el o plingere impotriva lui Maior pe care-l acuza de agresiune si tilharie. Ziaristul a scris in plingerea penala, pe care a inaintat-o Serviciului de Combatere a Crimei Organizate si Coruptiei din cadrul IPJ Brasov, cum a fost atacat de Maior si de oamenii acestuia, care l-au batut mar, ca razbunare pentru un articol pe care l-a semnat ziaristul, in care facea dezvaluiri legate de afacerile lui Maior. Ziaristul spunea ca ani la rind a fost urmarit si hartuit de oamenii lui Maior, insa autoritatile nu au luat vreo masura deoarece jurnalistul sibian nu a prezentat destule probe. Maior nu a recunoscut nici o clipa ca ar avea vreo legatura cu scandalul de pe Strada Armoniei sau vreun alt incident violent. Dupa publicarea articolului despre evenimentele din seara de 24/25 mai 1999, in "Evenimentul zilei" si in presa brasoveana, Maior s-a aparat intr-o conferinta. "Consider ca este o incecare de exagerare, mani****re prin mass-media a opiniei publice. Adevarul din ceea ce s-a scris despre mine este, strict matematic, cam de 5%. Presa m-a facut si sef al Mafiei locale, dar nu e real", a afirmat Maior. Politia a facut retineri, in urma scandalului, iar Maior a pornit la atac declarind ca "s-au facut niste arestari abuzive". "Cei retinuti, oameni de ai lui Maior, au fost pusi in libertate. Ancheta a fost tergiversata. Dosarul s-a tot plimbat, ba pe la politie, ba pe la procuratura. Acum toata lumea se face ca acel incident, ca multe altele in care a fost implicat Maior, nici nu ar fi existat", afirma una dintre victimele de atunci, Ambrozie. 
La această plângere nici până astăzi nu am primit un răspuns! Ceea ce mă face să cred faptul că organele de anchetă braşovene aveau complicităţi grave legate de afacerile interlopului local.

Un revoluţionar din Braşov a fost arestat pentru fabricarea de certificate

Revoluţionarul Traian Gheţi a ajuns ieri în arestul IPJ, având de ispăşit o pedeapsă de 5 ani de închisoare pentru înşelăciune. După aproape doi ani de investigaţii, procurorii au stabilit că, din 1996 până în 2003, acesta a fabricat sute de dosare, diplome, certificate şi brevete de revoluţionari, în marea majoritate a cazurilor beneficiarii fiind persoane care, în decembrie '89, aveau 13-14 ani, se aflau în puşcărie sau auziseră de revoluţie doar de la televizor. În mod surprinzător, listele de pseudorevolutionari trimise de Gheţi la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor şi publicate apoi în Monitorul Oficial au dispărut din arhivă, iar procurorii n-au mai izbutit să stabilească numărul exact al celor de la care infractorul a încasat între 600 şi 1.200 de dolari de persoană. Dosarul însă a fost completat cu
prejudiciul de aproape 2,5 miliarde lei produs Primăriei Braşov prin traficarea a aproape 1.000 de abonamente ale Regiei Autonome de Transport, plătite integral de la bugetul municipalităţii.
Infractorul a mai fost condamnat, în 1994, la 1 an şi jumătate de închisoare, tot pentru înşelăciune, iar în prezent este judecat într-un alt dosar penal, privitor la fabricarea contra cost de falşi agenţi antidrog şi antitero.
Adrian Munteanu

 

NOTĂ- Aşa cum observaţi , din materialul prezentat mai sus, ţi publicat in anul 2012, listele cu falşii fabricaţi de acest Traian Gheţi lipsesc din arhiva SSPR. Ciudat, pentru că dacă ele ar fi fost găsite, acolo am fi descoperit şi nişte semnaturi pe nişte acte. Practica dispariţiei actelor din instituţia respectivă este deci una veche şi are menirea de a acoperi matrapazlâcurile...Observăm ca şi astăzi acest lucru continuă.....

LANSARE PROIECT 25 DE ANI DE GENOCID!

STUDIOUL TV EUROVOX, studio de productie TV din cadrul MISCARII REVOLUTIA CURATA, cu sediul in Sibiu, Calea Gusteritei nr 57 lansează proiectul filmului documentar EROII REVOLUTIEI 25 DE ANI  DE GENOCID. Filmul va ilustra starea în care guvernele succesive i-au adus pe revolutionarii din România, motivele si mafia din institutiile statului care a gestionat aceasta situaţie.Cei care doresc sa ne sprijine cu documente, materiale filmate si materiale audio sunt incvitati sa ne contacteze la adresa de mail revolutia.curata@yahoo.com. Filmul va fi difuzat pe tote canalele media posibile atit in ţară cât şi în străinătate, incepind cu lun noiembrie si transmis tuturor guvernelor EU. Până atunci vă invităm să ne sprijiniţi in demersul nostru.

joi, 13 februarie 2014

BONULETE COMISIA BALINT


BONULETE BALINT
1 11129 LUCA CONSTANTIN DĂNUŢ

2 11181 CIREŞAN MARIETA LENUŢA

3 11133 DUMITRU FLORIN VICTOR

4 8784 SELEŞAN IOSIF

5 11126 BALINT PETRU

6 6301 POPESCU MIHNEA CLAUDIU

7 9266 SĂLEŞAN NICOLAE FLORIN

8 6308 MUNTEAN NELU

9 9280 NOVAC FLORIN OVIDIU

10 11182 DELLIOMINI STANCU RODOLFO NICOLAUS

11 11185 CĂLINA DUMITRU

12 9257 KOVACS IOSIF

13 11119 MAGYAR ALEXANDRU-IOSIF

14 20573 PÂRVAN GHEORGHE

15 20887 TOLONTAN MANOLE

16 20894 ŢUBREA DOREL-ION

17 11183 MUNTEANU PETRU

18 9242 BUDULAN SILVIU


  16.12.2008


   


  5 5076  PASCU ALEXANDRU
  6 5418 OLTEANU IOAN
  7 5569 SÂNTĂMĂREAN PETRU
  29 5045 BUTNARU MARIANA
  30 5498 STRÎMBU GHEORGHE
  31 12489 MOLDOVAN LILIANA-FEVRONIA
  32 21237 NEAGU CONSTANTIN
  33 19455 BIS GÎRBACEA DANIEL-GEORGE
  34 21198 BIS MIRIUŢ CORNELIU
  35 21461 POLGAR AGNETA
  36 12534 BRICIU PETRU
  37 5101 CHIRIAC VICTOR DENUŢI
  38 8541 DAMASCHIN ION
  39 11915 TODOR NICOLAE-ARISTIDE
  40 5262 PĂLTĂNEA CRISTIAN-FLORIN
  41 11789 VLAICU DUMITRU
  42 5625 NICOARĂ DUMITRU
  43 5209 DAN NICOLAE
  44 20415 LASZLO MATEI-CAROL
  45 12492 STANCIU IONEL
  46 12512 POPA DUMITRU
  47 4998 BRAN VASILE
  48 5085 SIMON IOAN
  49 5069 MOIGRĂDAN AUREL
  50 5654 USTUROI(CORNEANU) DOMNIŢA
  51 5627 TURCULEŢ VASILE
  52 12394 SILVESTRU ION
  53 5379 RENCIU RADU
  54 5500 ROBU ION
   


COMISIE  


    5963 SANDU GHEORGHE
    8532 APROFIREI FLORINA
    5744 ANGHEL PETRACHE
    6261 MIHĂILESCU ALEXANDRU
    5009 STINGHE IOAN MARIUS
    6262 TĂTAR CAROL
    8924 ŞTEAU PETRU
    5618 SIMO CAROL
    20628 SZABO LASZLO
    15813 ONCIU CRISTIAN
    13771 COMAN FILICĂ
    5000 IACOB VASILE
    10860 FLANJA MOISE ŞTEFAN
    20010 SZABO ATTILA ZOLTAN
    12400 ANDRIŞOAIEI DUMITRU
    5432 URSU PAUL
    6290 DUMITRESCU CONSTANTIN
    12466 DINU FLORIN
         
   


  41 5453 GALL PAVEL-PETRU
  42 12283 MILU PAVEL-MIHAI
  43 12586 BRUNAR AUREL
  44 5495 SURDU MIHAI-VASILE
  45 5013 ROŞU CONSTANTIN
COMISIE  


  2 6271 PROFIR DOMNEL
  3 6289 FETICU MIHĂIŢĂ
  11 21430 CALFA PĂDURARU VALERIU
  47 21442 ZAMFIR GHEORGHE
  50 5702 NANU DUMITRU
  51 5503 BĂLAN CONSTANTIN
  52 12390 ŞONFĂLEAN NICOLAE
  53 5297 MARDACHE PETRU
  54 5786 CERNESCU VALENTIN
  55 15439 SECUI BĂLUŞESCU VANEA MARCEL
  56 5253 MĂLĂIA CODIN
  58 5700 BUTA LUCIAN
  66 5268 DUCĂ FLORIN
  68 15436 PUIU PETRE
  70 10826 CIURBA PETRU
  76 20905 STANCIU ANDREI
  79 5391 UNGUREAN LILICA
  82 13881 ZAMFIR IULIAN
  83 13756 BOCU LUCICĂ
  84 13777 DAN CORNELIU
  85 13809 IORDACHE LILIAN
  86 13865 SPOREA GHEORGHE
  87 13788 DRĂGHICI AUREL
  88 13796 GÎSCĂ NICU
  90 16435 ŞTIRBESCU NICOLAE MIHAIL
  94 15385 ION GHEORGHE
  95 15384 ION (ANDREESCU) MIHAELA
  96 15931 ION PETRUŢA
  98 6286 GĂITAN AURELIAN
  99 12393 ŞTEFĂNESCU TUDORIŢĂ
  100 7418 PÂRVU (SECRIERU) ELENA
  103 4995 BLĂNARU JEAN
  104 5733 MOISĂ VASILE
  105 6283 LOSPĂ PETRE
  106 21440 SĂVULESCU VALERIU
  113 5518 BULBOACĂ MIHAIL
  114 7417 PÂRVU NICOLAE
  115 5247 LAŞCU MIRCEA
  116 5023 PULPEA AUGUSTIN
  117 16913 ZGÎMBĂU DAN
  118 5571 VASU NICOLAE
  119 11797 RADI MANUELA OLIMPIA
  147 12391 NEICU MIHAI
  148 21418 VOICU (CÂRSTOI) MARIA
  149 21416 CÂRSTOI ION
   


   


FARA POZA 1 4743 POSTOLACHE DANIEL
  2 13706 IONICĂ MIHAI
  3 4484 DUMITRACHE CONSTANTIN
  4 8890 TABĂRĂ VASILE
  5 12712 GHIŢĂ VASILE
  6 4770 CRĂCIUN ELENA
  7 9022 TUDOR MIHALACHE
  8 4710 MARTON ADRIAN
  9 9033 IONIŢĂ PAVEL
  10 11768 SOROCIUC PARASCHIV
  11 7194 TARĂLUNGĂ NICUŞOR
  12 12891 STOICA ION
  13 9024 TURTOI DAN   
  14 8864 MÂNZAT ALEXANDRU LIVIU IOAN
  15 6563 ALMAŞA TOADER
  16 9072 STAMATE GHIORGHE
  17 9012 VIZUROIU DUMITRU
  18 8868 CHEREJI ADRIAN
  19 8889 SZAKACS ŞTEFAN
  20 8877 MIHOLCA IOAN
  21 8865 MAXIM GHEORGHE
  22 4863 BRÂNDUŞA DUMITRU
  23 16726 POPA NECULAI
  24 8863 BRĂNIŞTEANU VASILUŢ IACOB
  25 8867 CĂRBUNARU VASILE
  26 12433 NISTOR VASILE
  27 8884 ROGA (GORDON) GABRIELA NICOLETA
  28 8886 SĂSĂRMAN VASILE
  29 8880 MOLDOVAN ŞTEFAN
  30 8871 CUC TELCEAN IOAN
  31 8872 DANCI DRAGOŞ ŞTEFAN
  32 8874 FRENŢ OVIDIU VICTOR
  33 9041 CIORANU ŞTEFAN
  34 8870 CREŢA SIMION
  35 8860 BENŢA IOAN
  36 12875 ANTONESCU CONSTANTIN
  37 11369 BĂDAN FLOREA
  38 11754 MOŞNEAG ŞTEFAN
  39 21383 CRISTEA MARIAN
FARA POZA 40 2076 UNGUREANU NICOLAE
  41 1988 MUREŞAN VIOREL
  42 17471 COCHET GHEORGHE
  43 16863 PETRESCU ANA
  44 15486 LĂPĂDĂTESCU (DIMA) ROXANA DANIELA
  45 2053 MOLNAR CAROL
  46 7017 MOGA JUSTINIAN
  47 12293 CIUTĂ GHEORGHE
  48 16356 CONSTANTIN GEORGE
  49 1861 LEU NICOLAE
  50 16832 COSTOREL ANGHEL GHEORGHE
  51 17896 ZIDARU NICULAE
FARA POZA 52 21183 NIMERICO VALENTIN
  53 4748 MUSTAŢĂ IONEL
  54 10491 VÂLCU (LENGHEL) PAULA
  55 4481 FLOREA ION
  56 2049 PUPCA GHEORGHE
FARA POZA 57 15497 ORAVECZ NICOLAIE
  58 97 GIUHAT FILIP
  59 5420 MILEA GHEORGHE
  60 5632 BUCIOACĂ (ACHIM) SOFIA
  61 5489 PRĂJEU NICOLAE
  62 5078 ABABEI EUGEN
  63 17419 TOADER VIORIN
  64 12397 SIA CORNEL
  65 5254 BUZEA CORNEL
  66 5372 LASLO TEODOR
  67 4999 GOGA AURELIAN
  68 2038 CĂRUNTU CONSTANTIN
  69 2064 SECUIANU MIHAIL
  70 5116 CALU NICOLAE
  71 5436 SAVIŢCHI (ZAMFIR) DOINA
  72 5493 GĂLAN MARICEL
  73 5211 TAŞCĂ LIVIU
  74 5106 COLDEA PETRU
  75 5397 ANICULĂESEI GHEORGHE
FARA POZA 76 20354 OLTEANU MIHAI TEODOR
  77 12654 DARIDA ŞTEFAN ANDREI
  78 2044 IORGA (IONESCU) MIHAELA MARCELA
  79 19278 ILICONI MARINICĂ CONSTANTIN
  80 10558 CUZIC ŞTEFAN FLORIN
  81 16662 SĂRĂCIN CONSTANTIN
  82 12377 VELCSOV ADRIAN GEORGE
  83 21188 SECHEREŞ VASILE
  84 5448 ANGHELACHE LAURENŢIU
  85 12472 BĂJENARU PETRU
  86 5090 MASTAN IULIU
  87 5109 ŢICLĂU VIOREL
  88 5603 STREŞINĂ NICU
  89 12619 LĂUTARU ION
  90 2032 IACOME IOAN
  91 21280 SÎRBU MIHAI
  92 12653 DARMINA FLORIAN
  93 15496 MARINESCU ION
  94 12004 MIHOC (GOICOVICI) DANIELA
  95 2165 GAIŢĂ MIRCEA
  96 21447 JURJ NICUŞOR
  97 2027 ARNĂUŢ OCTAVIAN
  98 15467 MURARIU  CONELIA BRÎNDUŞA
  99 2066 OPRINA CONSTANTIN
  100 6604 LUPU DUMITRU SORIN
  101 20740 STOIA OCTAVIAN
  102 2075 UNGUREANU (RESTEA) MARIA   
  103 21122 ROTARU OCTAVIAN NICOLAIE
  104 6609 JURJ OCTAVIAN
  105 2077 DRUMEA GHEORGHE
  106 18531 CIMPOIERU MARIA
  107 21235 FAUR IULIU
  108 15917 BOTEZATU ENACHE
  109 13229 POPA ILIE
  110 11082 VLAICULESCU ALEXANDRU CLAUDIU
  111 19880 ALEXANDRU FLORIAN
  112 13234 LĂUTARU LICĂ
  113 16514 MENASAN TURAN
  114 15915 BUCUR VASILE
  115 10869 MUŞĂTOIU DUMITRU VICTOR
  116 2746 MIRICĂ NICOLAE
  117 2742 MÎNDRU CONSTANTIN
  118 10823 MERCHEŞ VASILE
  119 15919 BOLOT ZIADIN
  120 10880 IANCU ION MIRCEA
  121 2720 DIMA VASILE
  122 10881 ION TRAIAN
  123 2709 BURLACU GHEORGHE
  124 15713 ALDEA EUGENIU
  125 16491 DINU MIRCEA
  126 10771 PETRE   CRISTIAN
  127 10945 ILIESCU DUMITRU
  128 16501 ARDELEANU DUMITRU
  129 16503 TURCU DORIN
  130 16426 ROTĂRIŢĂ COSTEL
  131 8903 GAVRILĂ REMUS CODRUŢ
  132 15865 MOCANU PAUL   
  133 15888 ISPAS GHEORGHE
  134 10775 OBLU GHEORGHE
  135 10905 BĂLUŢĂ RADU
  136 16028 DEACONESCU ELENA
  137 13228 GRAMA CONSTANTIN
  138 2777 VÎLCIU PETRE
  139 15872 PETEU VASILE
  140 2715 COSTEA DUMITRU
  141 21329 STĂNESCU SILVIU IULIAN
  142 21328 NĂSTASE IOAN
  143 21413 GUNIE VASILE
  144 2168 VOIN SAMIR TVETCO
VEZI MO 399 BIS DOBRE TUDOREL 145 13505 DOBRE TUDORICĂ
  146 20778 JURJ TRAIAN
  147 2035 FLOREA GHEORGHE
  148 6573 GRIGORAŞ EMIL
  149 6658 MOISI DUMITRU
  150 21397 IONESCU ANGELA SIMONA
  151 18104 DUMITRU ADRIAN
  152 19587 BOLOGH (MOROŞAN) POLI
  153 8948 CEASÂR GHEORGHE MIHAI
  154 21322 BIS UNGUREANU MARCEL
  155 21129 IONESCU PETRE
  156 21156 SORICESCU PETRE
  157 21361 DORNEANU ADRIAN
  158 14639 NEACŞU PUIU
  159 3441 ZODILĂ CONSTANTIN RADU
  160 9909 TIELLER ŞTEFAN
  161 15079 TRACHE NICOLAE LUCIAN
  162 15318 PĂLTINEANU RADU
FARA POZA 163 392 BEJENARU PETRU
  164 15205 RIZESCU GHEORGHE
  165 15251 PATERĂU MIHAIL
  166 15036 VOINEA ŞTEFAN GEORGE TRAIAN
  167 15147 CORTEA EMILIAN
  168 15025 TUDOR (DINICĂ) CORINA MARINELA
  169 11623 FETCU DAN DUMITRU
  170 11922 DINU VALERIU ALEXANDRU NICOLAE
  171 2355 SANDU VALERIU     
  172 8971 COTEA GOGU
  173 4030 ZAMFIR VASILE
  174 21437 GUGEANU (TECUCEANU) VIOLETA
  175 15377 URSEI MIREL
  176 3944 COJOCARU VIOREL
  177 12434 SÂNTIMBREANU COSTEL
  178 3414 MARIN   PETRE
  179 9809 JIANU CRISTIAN
  180 10534 DRĂGHICI POMPIL
  181 9812 DRĂGHICI TIBERIU ILIE
  182 5877 LUPU MIRCEA
  183 12041 CREVENICEANU GHEORGHE
  184 9818 TUDOROI GELU
  185 10789 MORARU NICULAE
  186 16123 CIOBOTARU NICOLAE
  187 13241 BĂLTĂREŢU GHEORGHE
  188 13232 DRAGOŞ MIHAIL
  189 13249 DOGARU IOANA
  190 16424 PRIGOREA MARIN  
FARA POZA 191 10900 ALEXANDRU NICULAE
  192 15715 MATEI VASILE
  193 16376 BRESNICEANU LAURENŢIU AUREL
  194 9803 BURLACU ŞTEFAN
  195 9846 VOINEA    TIBERIU  
  196 16635 PĂUNESCU ADRIAN
  197 2726 ECHIM VERNESCU VIORICA MARCELA CRISTINA
  198 13248 DUMITRU SILVIU   
  199 10888 GĂDĂU (COMAN) FLORENTINA
  200 16031 DOROBANŢU MARIAN
  201 10767 PĂSCUŢ SPIRACHE
  202 8916 COMAN CLAUDIU MIHAI
  203 13243 NEGOIŢĂ MIRCEA
  204 16545 RADU SILVIU LAURENŢIU
  205 10770 POŞIRCĂ GHEORGHE
  206 16530 TIRON MARIA
  207 16008 STOIAN LUCIA
  208 10877 IACOB DUMITRU SORIN
  209 17935 ALI TURAN
  210 10776 OANCEA NICU
  211 2740 KRAUSS MIRELA MINODORA
  212 10889 ANTONESCU MIRCEA CIPRIAN
  213 16553 GANA ION
  214 10774 ONEA ION
  215 8909 DAN OVIDIU   
  216 10884 IORDACHE STELIAN
  217 10780 NICOLAE ILIE
  218 15480 IANCOVICI (BANCUI) MIREANA
  219 19267 LĂMĂŞANU LUCA
  220 19264 DOBRE ROLAND
  221 19998 GHIŢĂ (DRĂGAN) DUMITRA
  222 17880 GUŢĂ MARIUS
  223 11051 GIURGIU MIRCEA IACOB
  224 21444 PETRE MARIAna
  225 10902 BOB CONSTANTIN
  226 14235 DAMIAN IOACHIM TIBERIU
  227 13804 ILIE ION
  228 15338 BUCUR MAREŞ
  229 17882 DRAGOMIR MIHAELA   
  230 12321 DRUŢĂ MATEESCU GHEORGHE
  231 3989 ONETE CRISTEA
  232 5338 CESĂUANU CORNEL
  233 8047 ONIGA SIMONA
FARA POZA 234 20594 BĂDĂLUŢĂ IOAN
  235 14200 HOARCĂ NICOLAE
  236 11914 MARINESCU DAN
  237 5092 COŢOVANU GEORGETA
  238 16020 CONŢ ŞTEFAN
  239 2743 MARINESCU NICULAIE
  240 5177 TUSCIUC GHEORGHE
  241 16323 ANGHEL  VALENTIN
  242 10939 CĂPENEAŢĂ DORIAN
  243 21218 SĂVAN IOAN MIHAI
FARA POZA 244 21071 DUKA NISTOR FLORIAN
FARA POZA 245 13971 ROŞU NELU NICU
  246 14128 CHREGI MIRCEA GELU
  247 14233 CĂPRARIU SORIN DORU
  248 21185 COJOACĂ MITEL DANIEL
  249 20764 BĂLĂCEANU MARIN
  250 1772 MIHAI CONSTANTIN
  251 21066 ZĂGĂNESCU IONEL CRISTIAN
  252 14303 RADU IANOS
  253 10461 ZAHARIA RĂZVAN
  254 21454 ADAM ION
  255 21477 BERGHIU ROZALIA
  256 7683 MODORAN VICTOR
  257 13614 VOICU MIHAI
  258 14983 COCEAN MILIAN
  259 13433 IORDĂCHESCU SORIN RADU
  260 8391 STAN ION
  261 7001 CRĂCIUN CONSTANTIN
  262 13879 VOICU VIOREL
  263 12561 LENGYEL ŞTEFAN
  264 15577 POPESCU OCTAVIAN
  265 11036 POPTEAN PETRE-CRISTIAN
  266 11062 PÎRVULESCU TACHE
  267 11041 BERBEC NICULAE
  268 11060 CÂRSTOIU GHEORGHE
  269 6227 ILISEI DAN
  270 11068 VOINEA DAN
  271 15895 CIOCĂ NICOLAE
  272 10892 GÂNDAC ION
  273 16518 PETRE(VASILE) ADRIANA
  274 5282 GÂRBOAN LIVIU
  275 6130 VĂDUVA ION
  276 16570 ŞERBAN MIHAI
  277 6252 OBAE STOIAN
  278 10879 IACOB PETRE
  279 10783 NICULESCU LUMINIŢA-CLEOPATRA
  280 7425 BURCEA NICULINA
  281 15871 PANICA IOAN
  282 6254 PETRE GHEORGHE
  283 21179 CONSTANTINESCU GABRIEL
  284 21180 ANTONESCU GHEORGHE
  285 8988 BORZA ADRIAN-GABRIEL
  286 21160 STĂNCIULESCU DANIEL-CORNELIU
  287 6237 MIGHIU GIGEL
  288 16418 PINTILIE CĂTĂLIN-ION
  289 15416 DIACONESCU CONSTANTIN
  290 16740 CREŢU VIOREL-FLORIN
  291 15418 BADEA NICOLAE
  292 16747 CIUCU GHEORGHE
  293 6236 MATEI STANCU
  294 6251 NUŢĂ IULIAN
  295 6259 POPESCU PETRU-BUG
  296 6125 URSU PETRE
  297 6244 NEICU GHEORGHE
  298 6235 MARIN PAUL
  299 15787 IORGA NICOLAE
  300 15527 GÎLIE COSTEL
  301 6198 ANDREI MIHAI
  302 20842 MANOLE LAURENŢIU-NICOLAE
  303 6132 VITILĂ NICOLAIE
  304 13539 MĂNOIU CONSTANTIN
  305 15321 BABUREA NICOLAE
  306 6253 PANĂ ION
  307 6199 ARGHIR VALERIU
 
5302 GHIOCA ANIŞOARA IULIANA
 
5330 ŞERBAN OCTAVIAN
 
5470 BENE IONEL
 
5586 TODOR DANIEL
 
5837 BUZATU CONSTANTIN
 
5903 PREDA MARIN
 
6264 TOADER MOISE
 
6281 MARINCAŞ ARGHIL
 
6994 CRIHAN ION
 
12563 MANOLE EUGEN
 
13752 BĂRBIERU RINATO
 
13758 BRĂILEANU ALEXANDRU
 
13762 CĂLIN CONSTANTIN
 
13764 CĂRUŢAŞU ION
 
13765 CAZACU DUMITRU
 
13770 CIUCU GHEORGHE
 
13810 IORDAN ION
 
13825 MIHAILĂ ANETA
 
13834 MUSTAŢĂ PETRUŢA
 
13842 OLARU NICOLAE
 
13846 PASCU ION
 
13847 PENCIUC COSTICĂ
 
13857 RĂNDAŞU GHEORGHE
 
15744 TODOR IULIAN NICOLAE
 
18353 SAVU OVIDIU
 
19399 SAVU RADUCU LEONARD
 
21128 CRĂCUŢ DĂNUŢ
  
12559 VASS EMA
 
12511 CRUŞITU IOAN DORU
 
10845 ANGHELESCU STELIAN
 
5570 BULEANDRĂ EMANOIL
 
12456 BOTEANU GEORGE CONSTANTIN
         
         
         
   


   


   


  1 5615 VLĂDOIU GELU
  3 21366 CĂPĂŢÎNĂ NICUŞOR
  4 13784 DOBRE MARIN
  5 13767 CHIRCU COSTICĂ
  6 12518 ENE CONSTANTIN
DE CLARIFICAT SITUATIA IN M.O 7 18648 CIOCĂ CRISTEA
  8 17979 BEJAN COSTICĂ
  9 3345 ANDRABULEA GIGEL
  10 11798 ZAHARIA (DINCĂ) FLORICA LUMINIŢA
  11 8525 DINCĂ MARIN
  12 21278 TEODOR LEONARD DOREL
  13 20329 BĂLEANU NICOLAE
  14 5096 CIUCULAN NECULAI
  15 13782 DINU ION
  16 17275 IORDACHE MARCEL
  17 19358 CREMENARU DUMITRU
  18 7913 CLOPOŢEL TIBERIU
  19 14792 BONDAR ŞTEFAN
  20 19189 TUFAR STANCA
  21 12715 ENACHE DUMITRU
  22 18014 DINU NICU   
  23 19320 BUCUR MARIAN
  24 12729 STOICA DUMITRU
  25 7676 MINCU IOAN
  26 9781 MOCANU MIHAI
  27 12817 IONIŢĂ MARIAN DĂNUŢ
  28 12812 ŞOM VIOREL ROBERT
  29 19352 IORDACHE DORIN
  30 19303 DRĂGHICI EMILIAN
  31 7526 MARIUŢA IOAN
  32 7918 MATEI ŞTEFAN
  33 7895 COSTIUC VALERIU ADRIAN
  34 17283 NICOLA GHEORGHE
  35 18126 BARTOŞ MIRCEA OVIDIU
  36 7460 LĂCĂTUŞU NICOLAE
  37 14496 IORDACHE DORIN
  38 19163 DRĂGHICI GHEORGHE
  39 7458 OLARIU DOREL
  40 18181 CHIVU ION
  41 7571 COSTACHE DUMITRU
PUBLICAT STANCU OCTAVIAN IN M.O.41 42 17652 STANCIU OCTAVIAN
  43 19205 COSTEA MARIAN
  44 14811 OREZEANU DUMITRU
  45 14766 LEVANDOVSCHI MARIA
  46 19329 CIOLACU NICOLAE
  47 7509 EPURE VASILE
  48 7755 MARINESCU CONSTANTIN
  49 7451 VOLENTIRU VALENTIN
LIPSA POZA 50 7478 FLEICAN ALEXANDRU
LIPSA POZA 51 7444 IONESCU ALEXANDRU
  52 14751 DINCĂ OVIDIU NICOLAIE
  53 7853 SINDLER MARIAN
  54 7495 AMIHĂLĂCHIOAEI DUMITRU
  55 7486 PRISECARU VICTOR
  56 7688 NECULA MARIN
  57 7637 POSTELNICU DANIEL
PUBLICAT BOITEANE NICULAE GABRIEL- ADEVERINTE 58 16240 BOITEANU NICULAE GABRIEL
   


   


   


   


   


         
         
         
    11.03.2009

   


   


  1 1795 OROIAN IOAN
  2 13966 VULPE ELENA
  3 13587 SERGHIEV MARIAN
  4 14250 BLAJOVAN IOAN-VIOREL
  5 14236 MIHALCA GHEORGHE
  6 13951 STĂNCIOI ION
  7 14325 TĂNĂSESCU DUMITRU
  8 14317 CALOTĂ CONSTANTIN
  9 14321 PĂDUREAN TIBERIU
  10 13949 POPESCU TITEL
  11 14272 SORCA MARIAN
  12 13937 SITARIU NICOLAE
  13 14351 GOLOPENŢA NICOLAE-ION
  14 13893 VÎNTURIŞ GRIGORE
  15 14163 DRUGARIN TEOFIL
  16 14267 BĂLŢĂŢEANU ALEXANDRU
  17 13935 GAIDA FRANCISC
  18 14297 SCHIPOR PETRU
  19 14248 ROMÂNU IOAN     
  20 14088 OLARIU PETRU
  21 14329 BUTUZA TIBERIU-ION
  22 13925 MORAR NICOLAE-SIMION
  23 14338 LEGHEA VICHENTE-IOAN
  24 14151 GHERGHELI CORNEL
  25 14130 VOLOŞCIUC MARIN
  26 14198 BOJAN OCTAVIAN
  27 13963 PACIONEL COSTICĂ
  28 13947 GOMBORŞ MIRCEA
  29 14126 CIRŢIU PAVEL
  30 14096 HUMENIUC DUMITRU
         
    29.04.2009

  1 8722 FLOREA PANAITE
  2 8723 FLOREA MARIA
  3 11383 LENGHEL MARIAN
  4 11769 SCĂRLĂTESCU SORIN
  5 11379 ANDONE COSTEL
  6 8735 MAFTEIU  CECILIA-IOANA
  7 11380 STOICA ION
  8 8741 MANOLACHI DONEL
  9 8720 OPRESCU ADRIAN
  10 13647 GRECU PANAITE
  11 11382 MOŢOC MIHAIL
   


    30.04.2009

  1 21376 DUMITRESCU ADRIAN
  2 16907 LUNGU CONSTANTIN
  3 20577 COCOŞ ION
  4 11118 RUSU IOAN-ROMULUS
  5 6299 MUREŞAN COSTICĂ
  6 14080 CIOBANU COSTEL
  7 21106 RETEZAN(TODICĂ) LENUŢA
   


   


    04.05.2009

   


  1 20371 MAVRODIN DUMITRU
  2 20875 ARNĂUTU STERE
  3 13392 NEGREA MIHAI
  4 13331 ŞUICĂ AUGUSTIN-EMILIAN
  5 13375 IONESCU CAMELIA
  6 13321 PETRIMAN TEODOR
  7 11385 VASILE VIOREL
  8 13370 GHEORGHIU ADRIAN-VICTOR
  9 6448 MÂNDRECI(CHIOSE) VICTOR
  10 17915 DOP OPREA
  11 17933 CONSTANTIN ADAM
  12 9061 NEGOIŢĂ NICOLAE
  13 9073 STĂNESCU PLACIDO-ERMINIO
  14 4261 MIRIŢĂ MARIAN
  15 4314 OPREA DOREL
  16 16769 PENA CRISTIAN
  17 13345 VASILE NICOLAE
  18 4095 CIOTE STERE
  19 4122 CIOTE DUMITRU
  20 4225 ISCRU ADRIAN    
   


  1 10273 ONIŢIU OCTAVIAN
  3 9280 NOVAC FLORIN-OVIDIU
  4 20573 PÂRVAN GHEORGHE
  5 13431 LĂZĂRESCU IOAN-NICOLAE
  6 11119 MAGYAR ALEXANDRU-IOSIF
  7 20887 TOLONTAN MANOLE
  9 11185 CĂLINA DUMITRU
  10 21141 RAICU MARIN
  11 4354 RĂDUCAN NECULAE
  12 18941 CEZĂRESCU CONSTANTIN
  13 21298 GEAMĂN VASILE
  14 20269 BULGĂRE SORIN
  15 7123 MIRCEA EMIL
  16 10956 MIHALACHE GHEORGHE
  17 18862 NEMEŞ ALEXANDRU    
  18 9226 MUREŞAN LUCREŢIA
  19 6659 CONISCEAC VASILE-MIRCEA
  20 2028 ALUPOAIE IONEL-GINEL
  21 12368 CIOATĂ LIVIU
  22 8494 MOLDOVAN CRISTIAN-CLAUDIU
  23 11363 ZOICAN CONSTANTIN
  24 13718 DUMITRESCU ANDREI-PAUL
  25 15462 TĂTUCU NICOLAE-CAROL
  26 1778 MAROSSZEKI ALEXANDRU
  27 15986 PAŢURCĂ CRISTIAN-CLAUDIU
  28 9983 ALBU LUCIA
  29 9922 ASEVOAIA COCULEANA
  30 2048 ONEŢ ALEXANDRU
  31 12006 MIHOC PETRU
  32 2051 ONEŢ DANIEL
  33 14914 NAVON GEORGE
  34 11182 DELLIOMINI-STANCU RODOLFO-NICOLAUS
  35 19631 PACEV LIVIU
  36 9169 BOLBOACĂ AUREL
  37 7122 MOGA TEODOR
  38 2057 ŞTEFAN CRISTINA
  39 10272 BARNA CONSTANTIN-NICOLAE
  40 9257 KOVACS IOSIF
  41 6308 MUNTEAN   NELU
  42 12167 BĂLAN IOAN
  43 21377 ILEA DANIEL-HORAŢIU
  44 20352 MOISESCU DAN
  45 8784+20888 SELEŞAN IOSIF
  46 11133 DUMITRU FLORIN-VICTOR
  57 11181 CIREŞAN MARIETA-LENUŢA
  58 11129 LUCA CONSTANTIN-DĂNUŢ
  59 20505 BOLOGA VALENTIN
  60 1801 GÂLEA  ILIE-VALER
  61 21571 RUPA MARCEL
  62 9266 SALEŞAN NICOLAE-FLORIN
  63 6301 POPESCU MIHNEA-CLAUDIU
  64 11126 BALINT PETRU
  65 2043 MOAGHER MARIA
  66 16785 TOC CRISTIAN     
  67 8365 DOBRICĂ(STRAT) ALEXANDRA-MIHAELA
  69 6653 ZLOTEA TEODORA
  70 6602 DUMITRU ILIE     
  71 17902 PARASCHIVESCU GABRIEL-ALEXANDRU
  72 6583 MIHUŢI EMILIA
  73 20825 POSTOLACHE MIHĂIŢĂ
  74 12003 MIHOC DĂNILĂ
   


   


   


  1 18984 POL VASILE
  2 7339 LUPU GICU
  3 2126 IORDACHE FLORIN
  4 21564 POPE SPIREA
  5 21569 ARDELEANU ELENA-LILIANA
  6 21550 ŢUCAN ION
   


    07.05.2009

   


   


  1 16205 PETRE ADRIAN-MARCEL
  2 15716 HORJAN MARIAN
  3 18663 PATACHE DANIELA
  4 16465 CHIPIŞINOV ION
  5 10876 IONAŞCU ION
  6 16542 ROŞU IOAN
  7 16733 ANDRONE GHEORGHE
  8 16561 RADU VASILE
  9 16544 RADU VASILE
  10 15718 GHIŢĂ VIOREL
  11 8821 MAICAN CONSTANTIN
  12 10921 ANDREESCU GHEORGHE-CLAUDIU
  13 8798 GEORGESCU NECULAI
  14 10927 BEREŞ VASILE
  15 8812 SPIRIDON DUMITRU
  16 8820 PODĂRESCU STELIAN
  17 8823 DOBRE ION
  18 8829 DRAGOMIR MITICĂ
  19 8832 FURICĂ ION
  20 7369 BOERU GHEORGHE
  21 8902 MARCU AUREL
  22 8905 GAVRILESCU MIHAI
  23 8906 GHENOIU FLOAREA
  24 8907 GHENOIU ION
  25 8910 DOBRICĂ GHEORGHE
  26 8912 DUDU IOAN
  27 8913 DUŢU VICTORIA
  28 8815 SUCHER FLORIN
  29 8814 TUŢĂ ION
  30 10887 GĂDĂU LUCIAN
  31 10908 AVRAMESCU MIHAIL
  32 10931 BISOC CAROL
  33 10911 BUTOIU MARIANA
  34 10839 DUŢĂ ANIŞOARA
  35 10870 MUŞAT VASILE
  36 10872 MANDACHE  DUMITRU
  37 10874 LENGA ŞTEFĂNEL
  38 10942 CERNAVODEANU IZABELA
  39 10007 STĂNESCU-LITE ION-ADRIAN
  40 10772 PATILEA IANCU
  41 10778 NEGREA  MIHAI
  42 10788 MĂRUNŢELU STELU
  43 8838 DUMITRU VALERIU
  44 8837 CONSTANTIN OCTAVIAN-DAN
  45 10895 AELENEI OVIDIU-MIHAI
  46 10883 IONESCU PETRE
  47 10882 IONESCU AUREL
  48 10912 BUCĂ VASILE
  49 10890 GUNIA VALENTIN
   


   


  1 17247 TIMBULI ROMAN
  2 11160 IRIMIEŞ NICOLAE-OCTAVIAN
   


   


    11.05.2009

   


  1 18906 SANDU GEORGE-ADRIAN
  2 11553 BINJUNG FLORIN-MIHĂIŢĂ
  3 16119 MITROI ALEXANDRU
  4 18 901 GĂMAN MIRCEA
  5 18905 EPURE ILIE
  6 18916 IAGĂR SEVER
  7 18923 DRĂGAN TRAIAN
  8 21159 MIHALACHE GHEORGHE
  9 21472 DINCĂ MIHAELA-LILIANA
  10 11539 TRIFU MITICĂ
  11 2353 SANDU NICULAE
  12 2359 CUREA ADRIAN
  13 11540 PITIŞ IOANA
  14 11542 COJOACĂ MIHAI-ŞTEFAN
  15 11543 ANTONESCU VALENTIN
  16 11544 MUŞAT STELIAN
  17 11546 BUGEAN PANTILIE
  18 11547 CHIURTU MARIAN
  19 11548 CHIURTU CIPRIAN
  20 11549 ION GRIGORE
  21 11555 DINU VALERIAN
   


    12.05.2009

   


  1 16626 FRĂTEAN DANIEL-GHEORGHE
  2 10251 OCU ADRIAN
  3 10252 MARINESCU VASILE-VICIU
  4 17375 DĂNILA VASILE
   


   


    13.05.2009

   


  1 21543 DRĂGOESCU GHEORGHE
  2 11939 PARALESCU DAMIAN
  3 11382 MOŢOC MIHAIL
  4 6151 DOBOŞ MIHAELA
  5 21563 BONCU GHEORGHE
  6 1879 DĂNEŢ EUGEN


12340 DABU VALERICĂ