miercuri, 26 februarie 2014

PROPUNERE DE INTRARE IN PLATA A REVOLUTIONARILOR SUPUSI GENOCIDULUI DE TIP PONTA


MISCAREA REVOLUTIA CURATA
Departamentul REVOLUTIONARI

Supunem dezbaterii publice urmatorul proiect de actiuni pentru respectarea in litera si spiritul ei a Legii nr 341 din 2004:
1. Depunerea de catre fiecare revolutionar afectat de taierea indemnizatiei a unei PLINGERI PENALE impotriva lui VICTOR PONTA pentru savirsirea infractiunii de genocid. (vom publica si forma plingerii) Astfel , chiar daca nu vor fi sorti de izbinda, se va raspindi vestea ca un numar de....3000 de revolutionri il acuza pe premier de GENOCID, o lovitura aproape mortala de imagine
2. Actiuni civile in instanta (dupa modelul pe care il vom publica in curind) cu ridicarea exceptiilor de neconstitutionalitate in cadrul procesului civil pentru recuperarea indemnizatiilor.
3. Sesizarea PARLAMENTULUI EUROPEAN privitor la situatia revolutionarilor din Romania la 25 de ani de la REVOLUTIE.
4. Realizarea filmului 25 de ani de genocid impotriva eroilor revolutiei din decembrie 89
5. Pichetarea incepind cu luna martie a sediilor PSD din toata tara
6. Pregatirea unui miting de mare amploare in Bucuresti,si realizarea lui
7. Subminarea si criticarea din ORICE POZITIE si pe orice cale legala a guvernarii PONTA, cu cerea demisiei acestuia.
8. Actiuni menite sa reduca la maximum electoratul partidelor responsabile de situatia creata impotriva revolutionarilor.
Atasam modelul de plingere penala spre dezbatere si spre a+i da o forma finala


Subsemnatul…………………………………………………………………………………………….cu domiciliul legal în…………………………………………………………..judetul……………………………………str………………………………………………….nr……………………………………….bl…………………….sc……………………….., identificat cu…………………..seria ……………………………nr…………………………………………………….., împotriva numitului PONTA VICTOR VIOREL, prim ministru al Romaniei, cu adresa de citare Guvernul Romaniei, str…………………………………………….nr…………………………………………….Bucuresti, vă înaintez următoarea
                                      PLÂNGERE PENALĂ

Prin care vă solicit condamnarea numitului PONTA VICTOR VIOREL pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art .439 al.b,j,k Cod Penal pentru următoarele

MOTIVE
În fapt , numitul Ponta Victor Viorel ,prin prorogarea in repetate rânduri a legislației prin care indemnizaţiile de revoluționar prevăzute în Legea speciala nr.341 din 2004 sunt suspendate de la plată supune categoria Luptătorilor cu merite deosebite, în sensul definit de lege, la condiții de viață menite să determine distrugerea fizică, totală sau parțială, a acesteia în scopul de a o distruge în tot sau în parte. Categoria Luptătorilor cu merite deosebite , prevăzută de Legea 341 din 2004, se defineşte ca o categorie socială aparte prin însăşi instituirea titlului de Luptător cu MERITE DEOSEBITE. Mai mult, însăşi reglementările aflate în vigoare, anume Codul de procedură Civilă, distinge categoria revoluţionarilor de celelalte categorii sociale prin aceea că reglementează în mod explicit competenţa instanţelor de judecată în materie de revoluţionari, anume că toate cauzele ce privesc revoluţionarii se judecă la Tribunalul Bucureşti. Caracterul de Lege specială a Legii nr. 341 este un alt argument în ceea ce înseamnă definirea revoluţionarilor ca grup social distinct. În anul 2010 , prin Legea nr 283 din 2010, Guvernul Boc , motivând criza economică a ţării a suspendat de la plată îndemnizaţiile Luptătorilor cu Merite deosebite, susţinând în mod discutabil faptul că plata acestora ar afecta Bugetul National consolidat foarte serios, deşi aceste sume reprezintă circa 0,01 la sută din Bugetul Naţional.
Scopul , anume distrugerea fizică totală sau parţială,precum şi producerea efectelor prevăzute alineatele j si k din art 439 CP, anume persecutarea unui grup sau a unei colectivități determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial,național, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcție de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internațional;k. alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferințe mari sau vătămări ale integrității fizice sau psihice… vor fi expuse în continuare.
1.MENŢINEREA STARII DE ILEGALITATE SI NETEMEINICIE A STARII GENERATE DE GUVERNUL ANTERIOR IMPOTRIVA REVOLUTIONARILOR AMINTITI CU SCOPUL EXTERMINARII LOR FIZICE SI PSIHICE A ACESTEI CATEGORII.
1 iunie 2010 reprezintă ziua în care a început coşmarul pentru mai mult 1,8 milioane de români. Salariul bugetarilor a fost redus cu 25% iar indemnizaţia reparatorie prin dispoziţiile art.14 din Legea nr.118/2010, cu 15% .    Critica de neconstituţionalitate ridicată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite la data de 15 iunie 2010 s-a soldat cu Deciziile Curţii Consituţionale Nr.872 şi 874 din 2010, din care reiese clar că Senatul era independent de Guvern şi Coaliţia de la guvernare.
   Data de 10 decembrie 2010 este, din nou o zi neagră pentru revoluţionari, pentru că OUG nr. 107/2010 dispune la art.1, printre altele:
„1. La articolul 213 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
...precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi;” 
Ce se întîmplă aici? Practic, prin modificarea din „lit. b)”   în „lit. b) pct. 1”  numai Luptătorii răniţi mai au dreptul la asistenţă medicală fără plata cuantumului asigurării de sănătate! Toţi ceilalţi numiţi de art. 3, sunt lăsaţi pe cont propriu. Deşi nu există până în momentul de faţă un articol de legea care să dispună obligativitatea reţinerii contribuţiei de sănătate din indemnizaţia reparatorie, Statul reţine totuşi această contribuţie de la acea dată, până în prezent.
   Art. 10 din Legea nr. 285/2010, sub o exprimare ce a pus în dificultate Casa de Pensii, prelungeşte diminuarea indemnizaţiei în anul 2011, la un nivel de -12% din ce ar fi trebuit să fie.
   În data de 7 decembrie 2011, Curtea Constituţională printr-un Comunicat de presă, dă liber Legii nr. 283/2011 care prin art. 18 şi 19,permite Guvernului să refuze aplicarea prevederilor art. 4 alin.(4), respectiv art.5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004.
   Art. 9 din OUG nr. 84/2012 prorogă în anul 2013, dispoziţiile art. 18 şi 19 din Legea nr. 283/2011 iar art.6 din OUG nr. 29/2013 face acelaşi lucru pentru anul 2014.
2. PREMEDITAREA INFRACŢIUNII DE GENOCID
Genocidul este o formă particulară a Legii nr. 283/2011 şi OUG nr. 107/2010.
   Aşa cum am arătat, generarea în 2009 a unui Principiu al Bicameralismului Parlamentar fantezist, fără nici-un respect pentru litera Constituţiei şi a spiritului Bicameralismului, a creat un punct de referinţă jurisprudenţială într-un caz obscur, cu puţine şanse de contestare majoră!
        Proiectul de lege Plx-410/2011 a trecut prin Senat sub o formă banală pentru ca, în Camera Deputaţilor, să sufere o schimbare totală de formă şi conţinut. A fost schimbat titlul, a fost adăugat art. II care cuprindea 23 de articole noi. Conform Constituţiei, art. 75, această nouă formă dată de Camera de decizie, trebuia reîntoarsă Primei Camere sesizată (competentă) care urma „să decidă definitiv în procedură de urgenţă” . După cum ştiţi deja, Senatul era al opoziţiei, deci acest nou  text nu avea cum să treacă şi aici intervine Curtea Constituţională care afirmă:
„se constată că atât timp cât Camera Deputaţilor este Camera decizională, aceasta poate introduce în textul legii prevederi noi care ţin de competenţa sa decizională şi care au legătură directă şi indisolubilă cu textul iniţial al proiectului sau propunerii legislative. Prin urmare, nu este obligatoriu ca ambele Camere să se pronunţe pe o prevedere legală, ci este suficient în situaţia mai sus enunţată ca numai o Cameră, cea decizională, să se pronunţe.” De ce această statuare contrazice litera Constituţiei? Pentru răspuns este suficient să analizaţi textul art. 75 din Constituţie!
Pentru că domnitorul Alexandru Ioan Cuza, confruntîndu-se cu abuzurile legislative ale deputaţilor, a creat a doua Cameră care să o cenzureze pe prima. Cenzura reciprocă! Acesta este spiritul Bicameralismului Parlamentar ori, în cazul dat, se poate constata cu uşurinţă o legiferare uniparlamentară premeditată din 2009! Legiferare contrară Statului de Drept din România.
   În 2012, după afirmaţile Dl Drăgulin,secretar general SSPR in acel moment, peste 12.200 de revoluţionari au fost lăsaţi fără singura sursă de venituri. În cursul anului 2011, indemnizaţiei reparatorii i s-a aplicat reţinerea coeficientului pentru asigurarea de sănătate de 5,5%, în acest fel, aveam dreptul la servicii medicale şi medicamente. Ori, prin trecerea silită a bunului reprezentat de cuantumul indemnizaţiei reparatorii,din proprietate privată în proprietate publică, Statul avea obligaţia să se îngrijească  de plata asigurării de sănătate pentru a nu „supune colectivitatea ori grupul la condiţii de existenţă sau tratament de natură să ducă la distrugere fizică” ,  definiţia Genocidului. Genocid care a fost prorogat în 2013, apoi în 2014.Amintim ca Legea nr.341 din 2004, statua dreptul la indemnizaţie în cazull Luptătorilor cu Merite deosebite DOAR în cazul în care aceştia nu realizau venituri egale cu salariul mediu brut pe economie, stabilit prin bugetul asigurărilor sociale.
art. 4 alin. (4) Legea 341/2004:„De o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază şi persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.”.
Cu alte cuvinte singura sursa de trai a revoluționarilor aflati in situația de mai sus era acea indemnizaţie!
O alta premisă este aceea prin care, în mod direct, statul garantează creditele bancare în baza acestei îndemnizaţii, astfel încât revoluționarului i se asigura un trai decent mediu, conform Legii 341 in spiritul acesteia, anume acela ca un erou fără un trai decent ar putea fi marginalizat de societate.
Astfel, potrivit acestei Legi, Persoanele de mai sus, conform art. 5 alin. (1) lit. f) mai au următorul drept:„f) acordarea unei subvenţii de stat egale cu 50% din dobânda aferentă unui credit bancar de până la 20.000 euro, contractat pentru cumpărarea sau construirea unei locuinţe în localitatea de domiciliu, dacă nu au deţinut sau nu deţin o proprietate locativă, precum şi posibilitatea garantării creditelor contractate cu indemnizaţia calculată conform prevederilor prezentei legi;”.
În 7 mai 2012, permanentele manifestații stradale, au dus la schimbarea guvernului şi alegerea domnului Victor Viorel Ponta ca prim - ministru al României.
Domnul Victor Ponta, în calitate de deputat, în plenul Parlamentului din 23 ianuarie 2012 a ameninţat revoluţionarii: „Domnule prim-ministru, vă rog să nu le daţi înapoi banii pe care i-au obţinut necinstit. Dacă-i daţi dumneavoastră, o să-i tai eu .Mulţumesc.”.
Şi s-a ţinut de cuvânt! Fără o motivare conformă cu cerinţele art.1 din Protocolul 1, Dl Ponta prin ordonanţe de urgenţă repetate a prorogat dispoziţiile art.18 din Legea nr.283/2011 în 2013 prin art.9 din OUG nr.84/2012 şi în anul 2014 prin art.6 din OUGnr. 29/2013. Dl. Ponta a afirmat de nenumărate ori, că dacă nu ar exista falşi revoluţionari ar abroga art. 18 din Legea nr. 283/2014 şi că revoluţionarii ar trebui să facă ordine .Dl Prim-ministru Ponta eludează principiul prezumţiei de nevinovăţie şi al bunei credinţe şi atribuie sarcinile procuraturii, revoluţionarilor pentru a crea fricţiuni la nivelul mişcării revoluţionare şi a domina din punct de vedere politic. În fapt, a prelungit dincolo de anul 2012 politica de exterminare a revoluţionarilor începută de dl. Prim-ministru Emil Boc.
În repetate rânduri, numitul VICTOR VIOREL PONTA a făcut afirmaţii care au indus ideea ca revoluționarii cărora li s-a tăiat orice forma de venit şi orice posibilitate de angajare datorită vârstei la care se afla acest grup social ar fi o grupare profitoare,afirmând de asemenea că revoluționarii sunt impostori, şi că de aceea a suspendat plăţile.. Anume, tăierea singurei surse de venit a lăsat această categorie fără minimele mijloace de trai. Vârsta medie a Luptătorilor este de 45 -50 de ani, acești oameni neavând practic şanse de angajare, nici măcar şansele de angajare pe care le-ar fi avut în anul 2004, odată cu apariţia Legii 341. Caracterul acestei Legi, a însemnat garanţia pentru beneficiar a unui drept conferit pe toată durata vieţii,anume acela la un trai decent, aşa cum asemenea drepturi sunt reglementate în legislaţiile europene.
Prin urmare, Victor Viorel Ponta a permis în mod deliberat prelungirea pentru anii 2013-2014 a condiţiilor de viaţă menite să ducă la distrugere fizică şi mintală .Prin actele sale, numitul susţine mijlocul de exterminare a revoluţionarilor şi copiilor de Eroi- Martiri. Este răspunzător de încălcarea prevederilor art. 6B şi 6c, art.7b ale Statutului Curţii Penale Internaţionale.
CONSECINŢE
 1. Din momentul tăierii posibilităţilor de trai ale revoluţionarilor  s-au înregistrat peste 3700 de decese doar în anul 2012 trei persoane s-au sinucis din cauza lipsei posibilităţilor de trai,  cu 58 la sută mai mulți decât în perioada anului 2011, cifra mortalităţii crescând până astăzi la aproape 5600 de persoane.
 2. Continuarea de către Ponta a restricţiilor Legii 283 din 2011 a dus la următoarele:
1. Refuză plata singurei surse de venit;
2. Imposibilitatea găsirii unui loc de muncă, implică absenţa asigurării de
sănătate;
3. Imposibilitate achitării împrumuturilor la bănci, garantate cu indemnizaţia
reparatorie conform art.5 alin. (1) lit. f);
4. Dezechilibrul psihic provocat de lipsa de speranţă;
5. Destrămarea familiilor;
6. Moarte provocată de lipsa asistenţei medicale şi a medicamentelor;
7. Sinucideri.

Din cele expuse aici,este evident că nu situaţia economică grea a economiei ar justifica aceste demersuri, aşa cum se invoca în nota de fundamentare a Legii nr.283/2011,deoarece creșterile economice ale României , anunţate public de premier, conform primelor estimări, Produsul intern brut în trimestrul IV 2013 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,7% comparativ cu trimestrul III 2013 (date ajustate sezonier). Faţă de acelaşi trimestru din anul 2012, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 5,2% pe seria brută şi cu 5,1% pe seria ajustată sezonier. În anul 2013, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2012, cu 3,5%", a anunţat INS. Mai mult, la finele lui 2013, Victor Viorel Ponta a anunțat ca Romania are cea mai mare creștere economica din UE, ceea ce duce la concluzia clară că de fapt împotriva revoluţionarilor se doreşte exterminarea. Această categorie este periculoasă şi incomodă pentru orice deviere de la principiile democratice ale clasei politice, motiv pentru care dispariția ei se face utilă acesteia indiferent de formaţiunea politică aflată la putere. De aceea şi fosta guvernare , şi actuala , condusă de Ponta se fac vinovaţi de genocid în formă continuată.
Întemeiez prezenta pe prevederile art . 439 CP, iar în baza principiului rolului activ al organului de cercetare penală, vă rugăm să îi introduceți în cauză pe toţi cei ce au contribuit la această stare.
3 comentarii:

 1. Poate sa mearga actiune de proces, dar nu pt. genocid, ci pt. discriminare. Nu aspectul imiagistic si cu repercursiuni politice are relevanta, deoarece noi suntem deja combatuti de Antene si B1, iar restul presei prea putin o sa ia in seama stirea, mai ales avand in vedere interesul material implicit al chestiunii. Nu putinivor fi cei care ne vor echivala cu militarii colonelului Dogaru. In ce'l priveste pe pm Ponta, ginere de fost securist ajuns ex-ministru si sef de grup parlamentar, ce a ajuns astfel si marele sef PSD, si sef de guvern ... mai rpede isi aduce aminte cand o sa auda asta, de cum ne-a zis Mazare in urma cu ceva timp.

  RăspundețiȘtergere
 2. Genial! Ne urnim,e bine!!!

  RăspundețiȘtergere
 3. Pai daca nu sunt siguri sortii de de ce sa facem sula mare avocatilor platind onorarii pentru o actiune care mai mult ca sigur esueaza. Sa -i fac anticampanie lui dobitocul de ponta pe banii mei care si asa sunt infimi ca numar cred ca ar fi o prostie. iar pentru cei care nu stiu se pare ca socrul lui copypaste e rev cu acte in regula desi uni aveti info ca ar fi fost si secureanu. Regret ca am o astfel de parere dar prefer sa nu mai dau bani avocatilor ca s-o iau in brate ..

  RăspundețiȘtergere